26.4 C
Gence
26.4 C
Gence

Gəncəli yazıçı və dramaturq Altay Məmmədov

Altay Məmmədov 15 may 1930-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

O, Gəncədə orta məktəbi bitirib, 1943-1949-cu illərdə saatsaz şagirdi və usta peşələrində işləyib. Daha sonra Altay H.Zərdabi adına Pedaqoji İnstitutun dil-ədəbiyyat fakültəsini bitirib. O, burada sonralar Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

Altay Məmmədov ədəbi fəaliyyətə 1950-ci ildə “Ədəbiyyat qəzeti”-ndə çap edilən “Fəhləlikdən alimliyə” oçerki ilə başlayıb. O, 1951-1955-ci illərdə “Kirovabad fəhləsi” və “Gəncə kommunisti” qəzetləri redaksiyalarında müxtəlif vəzifələr tutub.

Məmmədov 1959-cu ildən altı dəfə şəhər Xalq Deputatları Sovetinə deputat seçilmişdir. Daha sonra isə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının idarə heyətinin üzvü olmuşdur.

Altay Məmmədovun, həmçinin dramaturgiya sahəsində fəaliyyəti olmuşdur. 1960-cı ildə müəllifin “Həmyerlilər” əsəri indiki Gəncə Dövlət Dram teatrında, Dağıstan Kumık teatrında və Sumqayıt, Ağdam, Mingəçevir teatr səhnələrində tamaşaya qoyulmuşdur. Digər pyesləri Rusiya, Tacikistan, Bolqarıstan və Vyetnamda da səhnələndirilmişdir.

1962-1989-cu illərdə Altay Məmmədov Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Gəncə şöbəsinin sədri və Gəncə Zona şöbəsinin məsul katibi vəzifələrində çalışmışdır.

Altay Məmmədov, professor Mir Cəlal Paşayevin rəhbərliyi ilə “C.Cabbarlının 1905-ci ildə dramı” mövzusunda yazdığı dissertasiyaya görə 1964-cü ildə Filologiya elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almış, 1965-ci ildə dosent dərəcəsinə yüksəlmişdir. 1971-ci ildə Altay Məmmədova “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı verilmişdir.

Yazıçının “On birinci açar”, “Narınc”, “Məhəbbət və gülüş”, “Gülab nəfəsli”, “Yadigar bulaq”, “Ulduzlar görüşəndə” kimi hekayələri var. Altay Məmmədovun 20-dən çox kitabı nəşr edilmiş və əsərləri bir çox dillərə tərcümə edilmişdir. 1973-1974-cü illərdə “Mahnı” adlı povesti Şri-Lankada kitab halında iki dəfə çap edilmişdir. Müəllifin 3 pyesi isə Moskvada nəşr edilmişdir.

O, Azərbaycan xalqının tarixi və etnogenezini araşdırmış, “Oğuz səltənəti” və “Kəngərlər” kimi tədqiqat əsərlərini yazmışdır.

Altay Məmmədov 15 iyul 2003-cü ildə Gəncədə vəfat edib.

 

Mənbələr:

  1. Gəncənin xan çinarı – Altay Məmmədov. Bakı-2020.
  2. http://www.anl.az/down/meqale/ses/2015/may/437762.htm

Ən Çox Oxunan