13 C
Gence
11.5 C
Ganja

su və kanalizasiya

Oxumalı