14.1 C
Gence
11.5 C
Ganja

sağ tərəfində isə meşə yerləşirdi

Oxumalı