10.3 C
Gence
0.5 C
Ganja

şəhər Birləşmiş Xəstəxanası

Oxumalı