25.3 C
Gence
19.5 C
Ganja

Bazardüzü zirvəsi

Oxumalı